Skip to the content

Velkommen til Bolbro GIF

Bolbro GIF er en flerstrenget forening, hvor både det sportslige og det sociale er i fokus.

Foreningen blev stiftet 31. marts 1937 består af syv afdelinger, et forretningsudvalg samt en hovedbestyrelse.

Hver afdeling er selvkørende i struktur og økonomi, men er underlagt foreningens gældende vedtægter.

Som afdeling i Bolbro GIF er man en del af hele foreningen – ingen afdelinger er vigtigere end andre.

 

Regnskaber: Hallen/HB og afdelinger 2018   

                     Hallen/HB og afdelinger 2017

 

Grøn Linje

I 2017 besluttede vi i Hovedbestyrelsen, at alle fremadrettede vedrørende driften af vore haller - Bolbro Hallen og Bolbro Boblen skulle ske med miljøforbedringer og energireduktion for øje.

Med udgangen af 2018 var vi klar med fundamentet/status for hvor vi i fremtiden vil og kan gøre en indsats: Grøn linje 2018

Vi kan allerede nu sige at vi er igang med at udfase plastikposer/sække og at vi overgår til bionedbrydlige poser/sække. Basseret på majs.