Skip to the content

Bolbro Bevægelsespark

Bolbro Bevægelsespark er blevet skabt og drives af frivillige kræfter i Bolbro. Parken ligger på et grønt område foran Bolbro Hallen. Den er åben og kan frit benyttes af alle.

Vi er dybt afhængige af de, der bruger parken, bakker op om arbejdsdage, arrangementer og som støttemedlemmer. Det koster 100 kr/år for en husstand at være støttemedlem af Bolbro Bevægelsespark. Pengene går til årlige lovpligtige tilsyn og løbende drift og vedligeholdelse (reparationer, nyt faldsand o.l.).

Bliv støttemedlem af Bolbro Bevægelsespark her

Bolbro Bevægelsespark er blevet til i 2015-2016 via ihærdige borgeres frivillige indsats. Midlerne til etablering af parken er kommet fra Bolbro Bestemmer, Bydelspuljen og diverse fonde.

Foreningen Bolbro Bevægelsespark drives i dag af en bestyrelse med repræsentanter fra Bolbro GIF, Provstegårdskolen og beboere fra Bolbro. Der afholdes generalforsamling hver år i april.