Skip to the content

I Bolbro Badminton Ungdom har vi i tæt samarbejde med forældre, spillere og trænere udarbejdet et værdisæt, som er grundlaget for den måde, vi gerne vil være sammen på i klubben. Alle med tilknytning til klubben er medskabere af stemningen og kulturen, og værdierne er det kompas, som vi alle navigerer efter. Med afsæt i værdierne har vi beskrevet konkrete eksempler på, hvordan hhv. spillere, trænere og forældre i en helt almindelig dagligdag, kan støtte op omkring værdierne og omsætte dem til handlig og adfærd til træning, i hjemmet eller til turneringer. Herunder finder du dels en Velkomstfolder, som giver et kort indblik i klubben, og så finder du et dokument som beskriver værdier og adfærd i Bolbro Badminton Ungdom.

Velkomstfolder til Bolbro Badminton Ungdom

Værdier og adfærd i Bolbro Badminton Ungdom

Tilmeld dig her