Skip to the content

Æresmedlemmer og landshold

Definition af et Æresmedlem.

Indstiling:

HB og afdelingsbestyrelser kan indstille en person fra egen eller anden afdeling til æresmedlem. Indstillingen sendes til HB der afgør om indstillingen er berettiget.

Æresmedlem:

Et æresmedlem er et medlem der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær og betydende indsats for afdelingen eller på tværs af afdelingerne, og som bære forenings-ånden, samt foreningens værdier med gennem sit frivillige arbejde.

Lønnet personale, kan ikke indstilles til æresmedlem med mindre at vedkommende har fortaget andet frivilligt arbejde i klubben, som ligger uden for den ansattes daglige opgaver.

Udmærkelse:

Som tegn på udnævnelsen tildeles æresmedlemmet en Æresmedlemsnål.

Æresmedlemmet er ved udnævnelsen kontingentfri.

Udnævnelse:

Sker på Bolbro GIF's hovedgeneralforsamling eller ved en særlig lejlighed.

 

Æresmedlemmer gennem tiderne 

 


Hans Jensen 1962

Gymnastik

Blev ved foreningens start valgt som næstformand og allerede 2 år efter som formand, og igennem årene har han sat sit præg på foreningen ved sin myndige optræden og store aktivitet i såvel bestyrelsen som i gymnastiksalen.

  

 

Svend Jensen 1962

Gymnastik

Var skiftevis næstformand og bestyrelsesmedlem i de første år, og hans gode humør har altid gjort ham afholdt som foreningsmand.

 

 

Andreas ”Dres” Nielsen 1952

Gymnastik

Hovedformand 1952-1974

 

 

Svend Gude 1961

Håndbold

Formand for håndboldafdelingen i 25 år
Håndboldens udendørstævner på Bolbro Skole
Håndbolddommer
Valgt ind turneringsudvalget i FHF
Håndboldtræner for 1. damer

 

 

Richard Larsen 1973

Håndbold

Valgt ind i håndboldafdelingens bestyrelse som kasserer
Valgt som kasserer i hovedbestyrelsen
Divisionsdommer i DHF

 

 

Christian Nielsen 1978

Badminton

Christian Nielsen har været aktiv medlem af badmintonafdelingen i ca. 20 år og i al den tid deltaget som aktiv. De seneste år som badmintonspiller på turneringshold tilligemed, at han igennem de mange år har været med i tilrettelæggelsen af de arrangementer, som badmintonafdelingen har afholdt. Således har Christian udarbejdet de ”plancher”, som viser programmet ved klubmester, fidusstævner og lignende.

Christians plancher har altid været til glæde og gavn for afdelingen og dens medlemmer. De er kendt af alle i foreningen.

Derudover har Christian de seneste år trænet vores ungdomsspillere, hvilket betyder, at Christian er at finde i Bolbrohallen hver lørdag formiddag.

Endelig skal det nævnes, at Christian stadig, til en alder af 79 år, har været aktiv deltager på turneringsholdet for old-boys.

Det kan også nævnes, at Christian til gavn for vore spillere har lært sig at opstrenge ketchere, og det er jo en stor fordel for vore medlemmer, at ketchere blot kan afleveres i ”Tutten” og næste gang man kommer, er den repareret.

 

 

Aase Hansen “Nullemor” 1979

Håndbold

Aase Hansen ”Nullemor” har været medlem i håndboldafdelingen siden 1944. Har i mange år virket som træner i håndbold, hvor hun har trænet mange af vores kategorier, fortrinsvis de mindste, som hun havde et godt tag på. Har været med i vort ungdomsstævne i 27 år, hvor hun især har taget sig madlavningen.

Har ud over disse ting aldrig sagt nej til at hjælpe, når vi har spurgt, det være sig tombolaer, salg af lodsedler, hjælp i køkkenet til diverse fester, hjulpet til med at arrangere diverse lejre for ungdommen m.m.

  

 

Kai Schou 1980

Badminton

Kai Schou var med til at starte badminton under oldboysafdelingen i 1960, hvor man spillede på Tarup Skole, Vestre Skole og endelig den gamle Bolbrohal (Kostalden). Siden dengang har Kai været med i arbejdet i badmintonafd., heraf har han været formand i tilsammen 7 år. I de år han ikke har været formand, har han haft poster som seniorudvalgsformand og holdleder og meget andet.

Kai har været med i stævneudvalg, festudvalg og meget mere, ligesom Kai gennem mange år har hjulpet til ved de årlige håndboldstævner.

 

 

Allan Fjellerad ”Fjelle” 1981

Håndbold, fodbold

Allan Fjellerad blev medlem i 1966, efter han havde været bane- og landevejsrytter. Han blev allerede i 1967 medlem af spilleudvalget, og i 1969 formand for spilleudvalget og dermed medlem af håndbestyrelsen, hvor han har siddet i mange år. Allan har ved siden af bestyrelsesarbejdet, igennem alle årene udført et stort lederarbejde i håndafdelingen, som træner, holdleder, været med i mange sommerlejre som leder, været en stor drivkraft i det venskabsforhold som er opbygget med en klub i Paris.

Også i fodboldafdelingen har de nydt godt af Allans arbejdskraft, hvor han blandt andet har været træner for ynglingeholdet og altid været med når en indsats skulle gøres. Der har også været tid til at spille badminton og  været dommer i håndbold. DAI har tillige nydt godt af Allans arbejdskraft, hvor han var medlem af håndboldudvalg og UK.

 

 

Erik Rasmussen 1981

Håndbold

Erik Rasmussen blev i 1971 indvalgt i haludvalget, styrede økonomien i GASA-hallen (Kostalden) i 1978 kom den nye Bolbrohal, i 1979 kom klubhuset på Kløvermosevej, i 1980 kom Boblehallen og klubhuset i Falen. Først var han kasserer for Haludvalget og blev senere blev valgt ind i den øverste ledelse i klubbens Forretningsudvalg.

 

 

Poul Bendt Knudsen ”Polle” 1983

Håndbold, Badminton

Poul Bendt Knudsens arbejde i badmintonafdelingen har måske ikke været af så lang varighed, men det arbejde, der er pålagt Poul Bent er altid udført på en pligtopfyldende og solid måde. Vi kan altid regne med, at når Poul Bent går ind for noget, så gør han det 110%.

Poul Bendt har været banefordeler, og det gjorde han til alles tilfredshed med orden i systemet - og det er i hvert fald et job, der kræver sin mand.

Vi vil også fremhæve Poul Bents tid som hovedformand i FU, hvor han udførte et særdeles tidskrævende arbejde, bl.a. med opførelse af Bolbrohallen. – Vi havde vel ikke haft hallen på det tidspunkt uden Poul Bendt.

Her er nogle data om Poul Bendt Knudsen:

Valgt ind i Håndboldungdomsudvalget i 1954
Træner for drengene i 1955
Har været udtaget til ynglingelandsholdet i håndbold
Har været på herrelandsholdet i 11-mands markhåndbold
Valgt ind i håndboldbestyrelsen i 1965
Valgt ind i Haludvalget i 1970
Valgt som Hovedformand 1974-1979
Var den bærende kraft der skaffede Bolbrohallen
Valgt ind i Badmintonbestyrelsen 1980
Banefordeler for Badmintonafdelingen

 

 

Arild Pedersen 1984

Fodbold

Valgt ind i fodboldbestyrelsen
Arrangerede kræmmermarked
Var tovholder for næsten alt i fodboldafdelingen
Ansat i Bolbro Boblen 

 

Villy Holmetoft 1985

Håndbold

Startede i Bolbro i 1954.

Ungdomsformand i håndboldafdelingen. Villy var ungdomsformand i hele den periode, hvor ungdomsafdelingen voksede enormt, så håndboldafdelingen i den perioden blev Danmarks største med 42 tilmeldte i hold i turneringen.

Stod for den første sommerlejr i håndboldafdelingen til Borrevejlevig
Var træner for første herrer, da de rykkede op i landets bedste række
Var håndbolddommer
Valgt ind som formand for haludvalget, da foreningen fik deres håndboldhal
Blev ansat som halbestyrer

 

 

Henning Nielsen 1987

Old-boys, Håndbold

Valgt ind i Old-boysbestyrelsen som kasserer
Hjælper ved håndboldafdelingens udendørsstævner
Ansat som halassistent i Bolbrohallen

 

 

Preben Salling 1988

Håndbold/Fodbold

Håndboldspiller, træner, dommer
Formand for hånboldafdelingen
Formand for fodboldafdelingen
Kasserer i håndboldafdelingen
Revisor for foreningen
Arrangeret sommerlejr i foreningen
Arrangeret udenlandsture i foreningen
Arrangeret ungdoms- og seniorstævner i håndboldafdelingen

  

 

Bent Mortensen

Håndbold

Valgt ind i Haludvalget, senere som formand for udvalget
Valgt ind i Forretningsudvalget som næstformand
Valgt ind i Forretningsudvalget som kasserer
Hjælper ved ungdoms/seniorstævner i håndboldafdelingen

  

 

Arthur Hansen

Badminton

Ungdomstræner i badmintonafdelingen
Valgt som ungdomsformand i badmintonafdelingen

 

 

Vagn Harris Nielsen

Håndbold

Startede i Bolbro med at spille håndbold i 1955
Var med til at spille Bolbro op i den bedste håndboldrække 1. division
Har været ungdomstræner
Har trænet 1. herrer i håndbold
Har spillet 29 A-landskampe i håndbold
Har været med til Olympiske lege i 1972
Har spillet på DAI landsholdet
Er æresmedlem i DAI Fynskredsen
Valgt ind i haludvalget i 1979
Valgt ind i forretningsudvalget som hovedformand i 1983
Valgt ind som formand i Den selvejende indstitution Bolbro Boblen
Valgt in i SIKO Region 7
Har været leder på sommerlejre
Har været leder på udenlandsture
Hjælper ved ungdom/seniorstævner i håndboldafdelingen

 

 

Gert Andersen

Håndbold

Håndboldspiller, træner
Valgt ind som formand i håndboldafdelingen
Valgt ind Forretsningsudvalget som formand for Haludvalget
Valgt ind som Hovedformand i Bolbro i 2001
Hjælper ved ungdoms/seniorstævner
Leder på sommerlejr

 

 

Keld Petersen

Håndbold, Fodbold

Holdleder for 1. herrer i fodbold
Holdleder for 1. herrer i håndbold
Valgt ind som formand i Old-Boysafdelingen
Valgt ind i Haludvalget
Valgt ind i Forretningsudvalget
Formand for festudvalget
Hjælper ved ungdoms/seniorstævner
Dommerbordsvagter

 

 

John Madsen

Håndbold

Har spillet håndbold på 1. herrer
Valgt ind i håndboldbestyrelsen som kasserer
Valgt ind i Forretningsudvalget som kasserer
Valgt ind som kasserer i Haludvalget og Bobleudvalget
Har været leder på sommerlejrer
Hjælper ved ungdoms/seniorstævner

  

 

John Halvorsen

Håndbold/Badminton

Valgt ind i håndboldbestyrelsen
Valgt som ungdomsformand i håndboldafdelingen
Valgt ind i Forretningsudvalget
Valgt som bladudvalgsformand
Hjælper ved ungdoms/seniorstævner
Leder på udlandsture

 

 

Johan Kilpinen

Badminton

Valgt ind i Badminton bestyrelsen
Banefordeler igennem mange år

 

 

Erik Hansen

Gymnastik

Valgt ind i Gymnastikafdelingens bestyrelse
Valgt som formand i Gymnastikafdelingen                                          

 

 

Annie Brumvig

Håndbold

Valgt ind i håndboldbestyrelsen som formand
Valgt ind i Forretningsudvalget
Valgt ind i aktivitetsudvalget som formand
Leder på sommerlejre
Hjælper ved ungdoms/seniorstævner

  

 

Dina Storm

Gymnastik

Valgt ind i gymnastikafdelingens bestyrelse som formand

  

 

Birthe Sørensen

Gymnastik

Gymnastikinstruktør igennem mange år

 

 

Henny Rasmussen

Gymnastik

Gymnastikinstruktør igennem mange år

 

 

Lars Nygaard – 2017

Badminton

Ungdomsformand – Badminton
Formand -  Badminton
Hovedformand i BolbroGif

  

Bolbro Boldklub

  

Andreas Henriksen ”Charme” 1964

Valgt ind i fodboldbestyrelsen og fungerede ligeledes som holdleder
Var medlem af klubben siden 1949

 

 

Leif Eriksen ”Gokke” 1980

Valgt ind i fodboldbestyrelsen som ungdomsformand og kasserer
Har været medlem af klubben siden 1954

 

Ejvind Kjær ”Kjær”

Valgt ind i fodboldbestyrelsen som fodboldformand

DBU – Dommer

Har været medlem af klubben siden 1961

 

Landsholdsspillere gennem tiderne

Ingrid Clausen (nu Rasmussen)

Håndbold

Debut 1954, 1 kamp, bagspiller

 

Irma Hansen (Søgaard, nu Rasmussen)

Håndbold

Debut 1956, 1 kamp, målvogter

 

Poul Bent Knudsen

11 mands markhåndbold

Debut 1958, 3 kampe, målvogter

 

Vagn Harris Nielsen

Håndbold

Debut 1967 – 1971-1972, 29 kampe, målvogter,
Deltog ved de Olympiske Lege 1972 

Ole Olsson

Håndbold

Debut 1972 – 1973, 5 kampe, fløj – streg

 

Frank Larsen

Håndbold

Debut 1971 – 4 kampe, højre fløj spiller